โคมไฟสนาม หรือ โคมไฟถนน ติดตั้งตามถนนบริเวณริมเสาชิงช้า และหน้าวัดสุทัศน์